Gimnazijos bendruomenė įžengė į Gavėnios laiką

,,Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangija. ( Mk 1,15)Gimnazijos bendruomenė Pelenų trečiadieniu įžengė į Gavėnios laiką. Iš ryto naują liturginį laikotarpį pradėjo šv.Mišiomis gimnazijos koplyčioje, vėliau bendruomenės nariai dalyvavo Žodžio liturgijoje bazilikoje.Lai šis Gavėnios laikotarpis priverčia mus stabtelėti ir pamąstyti…