Skelbimas

     Marijonų gimnazija nuo 2020 09 01 priims į darbą pilnu etatu nuolatiniam darbui pradinių klasių mokytoją.      Reikalavimai pretendentėms (-ams):      LR Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtinti kvalifikaciniai reikalavimai.     Katalikiškos mokyklos koncepcijos išmanymas, moralinis įsipareigojimas ugdyti vaikus gimnazijos išpažįstamose katalikiškojo …