MTV žinios

Baigtas įgyvendinti projektas „Marijonų gimnazijos mokymosi aplinkos modernizavimas“. Pagrindinis projekto tikslas- modernizuoti mokymosi aplinką, didinant gimnazijos veiklos efektyvumą sukuriant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves ir aplinką yra pilnai įgyvendintas!