Paskutinio skambučio šventė

Nebėkit visą laiką risčiomis, Užsižiopsokit kartais į lankas, Į margą paukštį ir geltoną šviesą, Kur taip tylu, kur kvepia žolėmis, Kurių vardų nežinote ligšiolei. Nebėkit visą laiką risčiomis, Sustokit nusilenkti samanai ir žolei… Užlipkite ant kalno, Kur srūva jauki žydėjimo šviesa, Kur dobilų baltumas ir saldumas Ramybę neša delnuose… Nuplaukite …