Naujienos
MIESTO DIENOS 2011
Ketvirtadienis, 02 Birželis 2011 12:22

Gegužės 28 d. gimnazijos tautinių šokių kolektyvas, vadovaujamas šokių mokytojos Jolitos Lukšienės kartu su Marijampolės savivaldybės meno mėgėjų kolektyvais dalyvavo tradicinėje ir spalvingoje MIESTO DIENOS 2011 šventėje.

img_5794 1 img_5798 1 img_5801 1 img_5813 1 img_57951  

 

 
ABITURIENTAMS NUSKAMBĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS
Penktadienis, 27 Gegužė 2011 06:40

ABITURIENTAMS NUSKAMBĖJO 
PASKUTINIS SKAMBUTIS

skambutis   

Ar pajutot, kad laikas
nustraksėjo tarsi vaikas -
nuo skambučio lig skambučio   
bėgo pamokų minutėm .
Tarp uždavinių ir rašinėlių
augo jūsų jaunos mintys,
kai skubėdavot su vėju
Kuo greičiau į erdvę kilti .

Vaikystės sapnas jau baigės ... Seniai baigės ...
Išskleidėte  jaunystės sparnus ...
Laikas skristi ...
Laikas ...

p1010180 0  

 

Paskutinis skambutis ... Kartojasi jis kasmet . Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, liūtis ar triukšmas paukščių lizduose . Ateina kasmet , bet vis kitiems . Būna vienintelis, į nieką nepanašus. Šventinis šurmulys gal ir panašus, į daugelį buvusių , tik šiandien tas pasikartojimas visai nesumenkina prasmės . Nes ko gi visi taip žiūrėtų į JUS , ABITURIENTAI . Truputį nustebę, truputį pavydžiai, truputį ... kaip į svečius . Nes tik tas supras, kas dedasi JŪSŲ širdyse, kam ateis toks pats metas … Pirmasis JŪSŲ paskutinis skambutis ...
Mieli abiturientai, gero skrydžio !!!

Skaityti daugiau...
 
Europos egzaminas
Antradienis, 24 Gegužė 2011 13:30

turas

Gegužės 18 dieną Vilniuje III a klasės gimnazistas Matas Kadusauskas su istorijos mokytoja Laima Grinkiene dalyvavo Europos egzamino finaliniame ture. Į baigiamąjį turą buvo pakviesta 30 mokinių iš visos Lietuvos mokyklų, kurie geriausiai išlaikė egzaminą II ture. Matas laimėjo aukštą prizinę vietą. Renginys vyko Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (Vokiečių g. 10). Egzaminą organizavo Europos Komisija .
Europos egzaminas – tai Europos dienos minėjimo renginių ciklo dalis. Egzamino tikslas – didinti visuomenės, ypač moksleivių, domėjimąsi Europos Sąjunga, europiečių teisėmis ir galimybėmis bendrojoje rinkoje. Egzamino dalyviai turėjo atsakyti į įvairaus sudėtingumo klausimus, susijusius su ES istorija, institucijomis, politika ir aktualijomis.
Vėliau buvo aplankyta šv. Bernardinų naujai atrestauruotas vienuolyno kompleksas ir pagilintos istorijos žinios ne tik apie Europos Sąjungą, bet ir apie Lietuvos viduramžius.
Sveikiname Matą Kadusauską ir jo mokytoją Laimą Grinkienę .

 
Gimnazijos mokytojų kelionė po šiaurės rytų Lietuvą
Pirmadienis, 16 Gegužė 2011 07:52


Gimnazijos mokytojų kelionė po šiaurės rytų Lietuvą

Gegužės 14 d. Gimnazijos mokytojai buvo išvykę pasižvalgyti po šiaurės rytų Lietuvą - Aukštaitijos nacionalinį parką.

Aukštaitijos nacionalinis parkas – yra šiaurės rytų Lietuvoje, Ignalinos, Švenčionių ir Utenos rajonuose.

Skaityti daugiau...
 
Šią savaitę gimnazijoje karaliauja MUZIKA
Ketvirtadienis, 12 Gegužė 2011 07:17
Šią savaitę gimnazijoje karaliauja MUZIKA. Šią savaitę gimnazijoj vyksta ,,Muzikos savaitė ‘‘, kurią organizuoja Mokinių taryba, o veda gimnazijos prezidentė Greta Gragalevičiūtė. 
Šauniai pasirodo visos klasės .
Šio puikaus metų renginio paskutiniai akordai skambės penktadienį.

***
Muzika ir ritmas randa kelią į slapčiausią vietą žmogaus sieloje.
Peter Hoeg


Muzika privalo išskelti ugnį iš žmogaus sielos.
L. van Bethovenas

Muzika – tai didžiausias gėris, kurį pažįsta mirtingieji.
D. Adisonas

Muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį.
R.Vagneris

p1090833 p1090837 p1090841   p1090843   p1090849  

p1090852   p1090855   p1090880   p1090881   p1090882   p1090885  

p1090889   p1090894 p1090895   p1090900 p1090902 p1090904 p1090916 p1090920 p1090923 

 
Kelionė į Kryžių kalną
Šeštadienis, 07 Gegužė 2011 11:24


Tradicinė abiturientų kelionė į Kryžių kalnąGegužės 6 d. gimnazijos abiturientai vyko į Kryžių kalną - analogų Europoje neturinčią sakralinę vietą pastatyti savo kryžių. Čia jie turėjo galimybę pasimelsti, pamąstyti apie ateitį, sėkmę, pasirinkimus, atsakomybę... ,,Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių. Viešpatie, sustiprink mano viltį’’. Kryžių kalno Pranciškonų vienuolyno koplyčioje už abiturientų sėkmę šv. Mišias aukojo gimnazijos kapelionas kun. Piotr Wojtonis MIC. 
Keliaujantys į Kryžių kalną, jame besimeldžiantys, statantys kryžius, liudija iš kryžiaus trykštančią stiprybę, neišsenkančią viltį ir tikėjimą Dievo meile. Kryžius į kalną neša ir stato tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės – ištisi kaimai, parapijos, įvairios organizacijos, šeimos, giminės, klasės. Kryžių statymo motyvus dažnai atspindi prie jų pritvirtinti arba juose įrėžti įrašai: padėkos, maldavimai, prašymai, pažadai, vardai, datos, įvardyti svarbiausi gyvenimo įvykiai. Kryžiai bei koplytstulpiai yra ne tik žmonių maldingumo atspindys, bet kai kurie pripažinti ir kultūros paminklais.
Abiturientai, jų auklėtojos bei gimnazijos kapelionas pabuvojo ne tik Kryžių kalne, bet ir Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne. Vienuoliams svetingumas – šventa pareiga. Visus atvykstančius į vienuolyną šv. Benediktas liepia priimti kaip patį Kristų, nes Jis yra pasakęs: „Buvau keleivis, ir mane priglaudėte“ (Mt 25, 35). Tai vyrų vienuolynas, kurių dauguma – prancūzai, atvažiavę iš savo tėvynės melstis už Lietuvą. Regula griežta, kontempliatyvi. Pagrindinė veikla – malda ir grigališkasis giedojimas, kurio didžiulėje, bet jaukioje bažnyčioje kelis kartus per dieną leidžiama klausytis ir pasauliečiams. Vienuoliai pasirinko ir visą savo gyvenimą paskyrė Dievo ieškojimui. Patyrę, kaip veikia Dievas, jie gali supratimu, patarimu bei malda padėti ieškančiam pašaukimo, norinčiam pagilinti tikėjimo ar maldos gyvenimą, išgyvenančiam sunkumus. Čia gera tiems, kurie ieško tylos, ramybės, poilsio, maldos. 
Kas įsimena, viešint Šv. Benedikto vienuolyne? Vienuolių susikaupimas, vidinė šviesa ir, žinoma, tyla. Čia daug tylos ir ramybės. Vienuoliai dirba labai daug: prižiūri patalpas, daržus, sodina medžius, tvarko didžiulę parko teritoriją, turi bičių, atlieka įvairius buities darbus, skaito, meldžiasi ir gieda. Aplink vienuolyną įspūdingas peizažas – atsiveria begalinės tolumos.  
Tai buvo labai prasminga kelionė.

   vaikai   vaikai2   p5060032 baznycia  

kalnas kryz   p5060015   p5060019

 
Atvirų durų popietė
Penktadienis, 06 Gegužė 2011 06:35


Marijonų gimnazijoje - Atvirų durų popietė

Gegužės 5 dieną į organizuotą Atvirų durų popietę rinkosi būsimieji penktokai ir jų tėveliai, ketinantys mokytis Marijonų gimnazijoje. Tai buvo gera proga svečiams pabendrauti su direktoriumi kun. dr. Vytautu Briliumi MIC, pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičiene, mokytojais, daugiau sužinoti apie gimnaziją. 
Direktorius papasakojo apie gimnaziją, priminė jos istoriją, atsakė į tėvų klausimus. Ši mokymo įstaiga įkurta dar 1923 metais, bet 1940 m. okupantų uždaryta. Mokyklos veikla atgaivinta tik 1997 metais kunigų marijonų inciatyva. 2007 metais atgaivintas ir gimnazijos statusas. Jau išleistos 6 abiturientų laidos. Gimnazija nedidelė – mokosi 395 mokiniai. 
Pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė papasakojo apie aukštus gimnazijos mokinių pasiekimus ir laimėjimus konkursuose, olimpiadose, puikiai išlaikomus brandos egzaminus. Priminė būsimiems penktokams apie įstojimo į gimnaziją sąlygas. Kvietė mokytis jaukioje, saugioje, tolerantiškoje, katalikiškoje aplinkoje. Taip pat atsakė į tėvų klausimus. 
Svečiams koncertavo gimnazijos dainininkai ir šokėjai, parengti mokytojų Eglės Tiškienės, Jolitos Lukšienės, Birutės Stankienės.
Tikimės, kad Atvirų durų popietėje lankęsi būsimi penktokai ir jų tėvai gavo pakankamai informacijos apie gimnaziją ir rudenį sulauksime gausaus būrio naujų mokinių.

p1090751 p1090760 p1090779   p1090785

p1090735 p1090749 p1090737 p1090740    

p1090781   p1090787 p1090727 p1090730

 
Warning: imagecreatefrompng(): '/home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/old/images/padeka bmp.bmp' is not a valid PNG file in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/old/plugins/content/fboxbot.php on line 483
Tautinių šokių festivalis
Antradienis, 03 Gegužė 2011 07:31

Balandžio 15 d. Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio mokykloje vyko tautinių šokių festivalis ,,Kai būrin jaunystė sueina‘‘,

kuriame dalyvavęs ir mūsų gimnazijos šokių kolektyvas parsivežė PADĖKĄ.

Sveikiname šokėjus ir m okytoją Jolitą Lukšienę !

 

   

 
<< Pradžia < Ankstesnis 111 112 113 114 115 116 117 118 Sekantis > Pabaiga >>

Ugdymas karjerai

ugdymas karjerai

Kalendorius

birželio 2018
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Naudingos nuorodos


Z-Logo1

 

 

 

egzaminai

 

 

 

 

Logo_ilgas_180